Start Konsten att sätta
rätt mål
Facilitering
Meningsfulla möten


"Skapa förtroende framför varje grupp"
"Få de bästa ideerna från var och en"
"Ge struktur i samtalet"
 bok

För dig som leder möten och snabbt vill åstadkomma en förbättring

pi Beställ boken! Läs mer...  
3e
            upplagan WoA

3:e och uppdaterade upplagan av Workshops och arbetsmöten har blivit ännu bättre

pi Beställ boken! Läs mer...

Läs min Liber Management Blogg


Med våra utbildningar, våra böcker och våra tjänster vill vi bidra till att så många som möjligt utvecklar sina färdigheter i facilitering. Alla kan lära sig att ta rollen som facilitator link. I den rollen kan du skapa ett inspirerande mötesklimat, ställa rätt frågor link som stimulerar tänkandet och använda olika processverktyg link för att skapa engagemang och hög delaktighet i produktiva möten.

Till våra tjänster hör även att facilitera grupper i workshops: De kan handla om omvärldsanalyser, intressentanalyser, sätta mål, lösa komplexa problem, integrering av ny ledare/chef, bygga team eller facilitera produktiva samtal med ett stort antal deltagare.

Efter två kursdagar kommer du att stå bättre rustad att leda grupper i produktiva möten och kan tillämpa flera kraftfulla verktyg som skapar hög delaktighet inom gruppen.

"Jag har hela tiden stor nytta av den utbildning jag deltog på."

"Under de två senaste dagarna har jag hållit workshops för sammanlagt 80 chefer med helt fantastiskt resultat - tack vare insikter och nya kunskaper från Kristers kurs. TACK! för en fantastiskt viktig kurs".

"Mycket inspirerande och medryckande lärare, många praktiska och användbara övningar"

"Tack för utbildningsdagarna de var mycket givande. Jag har redan börjat att använda de verktyg Krister lärde ut. Länsade förrådet på post-it-lappar. De blev engagerade direkt och ivern flödade i gruppen. Jättekul!"

"Jag har verkligen fått nytta av utbildningen och har hållit 2 st stora workshops med lyckat resultat. Det kommer säkert dyka upp flera från mitt företag på denna utbildning."

"Tack Krister och alla ni andra för en fantastiskt bra kurs! Mycket givande och trevligt."

"Jag har verkligen fått nytta av utbildningen och har hållit 2 st stora workshops med lyckat resultat."

"Tack för två jättehärliga dagar Krister, med mycket tanke och "spirit" verksamhet. Dagarna gav verkligen mycket inspiration."

"Den här kursen, var verkligen en kurs som jag har nytta av återkommande "hela tiden"."

"Den här kursen i facilitering var en pusselbit som jag saknat i min kompetens".

 "...


VAD ÄR FACILITATOR OCH FACILITERING?

Faciliteirng är ett facilitativt ledarskap. Ledare, som använder facilitering i sitt ledarskap, kan vara:

- Gruppfacilitator - ställer frågor, lyssnar aktivt, parafraserar, sammanfattar och är neutral till mötets innehåll. Erbjuder gruppen processverktyg till stöd att lösa sin uppgift och ta beslut.

- Nätverksfacilitator - erbjuder processverktyg, skapar ett innehåll som möter nätverksdeltagarnas förväntningar och ett resultat till nytta för deltagarna i sitt arbete, i sin organisation.

- Facilitativa ledare - skapar en kultur av samarbete med delegerat beslutsfattande för att ge större makt åt medarbetarna. Använder gruppfacilitatorns färdigheter i sitt ledarskap.

- Facilitativa lärare - skapar en miljö där eleverna får stöd att inhämta  kunskap och förvärva färdigheter till nytta för dem.


Facilitering bygger på ordet Facile som betyder "lätt att göra".KUNSKAPSBANKEN
- Aktuella resurser för dig att ladda ned

Artiklar och bokrecensioner

Uppdaterad 16 maj 2023

pi Tillbaka till startsidan